ผลงานที่ผ่านมา

หจก.ตรีปั้นจั่น๑

ได้รวบรวมผลงานที่ผ่านมาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะ

- งานฐานรากโรงงาน นิคมอมตะนคร 

มาตรฐาน Safety

- ฐานถังแก๊ส นิคมบางกระดี 

- ตอกถนน หมายเลข 340 กม. 64

- เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

- ตอกเสารั้ว บ้าน และอาคารพาณิชย์

- โรงงาน แถวสุพรรณ 

- คลองระพีพัฒน์

ช่องทางติดต่ออื่นๆ 

โทร.  080-657-9229 , 080-414-9553 

Facebook : https://www.facebook.com/treepunjun/


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,351